Anvisningar för retur av produkt

Vi beklagar om vår produkt inte har levt upp till dina förväntningar. Enligt konsumentskyddslagen ska en produkt med fabrikationsfel i första hand returneras till återförsäljaren. Din feedback är dock ytterst viktig för oss när det gäller produktutveckling och kvalitetskontroll. Hos Tammer-Tukku Oy behandlas reklamationer alltid skriftligt. Detta minskar missförstånd och förbättrar din rättssäkerhet.

Om du misstänker att produkten har ett material- eller fabrikationsfel ber vi dig fylla i alla nödvändiga uppgifter så noga som möjligt på blanketten för att vi ska kunna behandla din reklamation på ett korrekt sätt och så snabbt som möjligt.

OBS: Om vi, utgående från uppgifterna på blanketten, anser att produkten måste skickas till oss för påseende, kommer vi att meddela dig om detta. Produktreturen godkänns inte om man inte har kommit överens om returen i förväg.

Tammer-Tukku Oy måste fastställa produktens fabrikationsfel innan produkten kan ersättas. Felaktiga produkter ersätts med leverans av ny produkt. Om produkten inte finns längre förhåller sig Tammer-Tukku Oy rätten att ersätta den med en motsvarande produkt.

Läs mera om vårt skydd av personuppgifter från “Dataskydd”.

Tack för att du kontaktade oss, vi beklagar det besvär som detta har orsakat dig!

Blankett för retur av produkt

Fyll i blanketten så noga och informativt som möjligt. De obligatoriska fälten är väsentliga för en snabb ärendehantering.

*) Obligatoriska fält

Produkt information
Kontakt information:
Hämta